Nowenna i próby przed bierzmowaniem

Wielkimi krokami zbliża się czas przyjęcia przez młodzież z naszej parafii sakramentu bierzmowania. 30 kwietnia J.E. ks. kadr. Stanisław Dziwisz udzieli go niemal 120 młodym  z Raby Wyżnej i Bielanki. Do tej uroczystości należy się dobrze przygotować. Przede wszystkim duchowo, dlatego zachęcamy kandydatów, a także parafian do włączenia się w indywidualną modlitwę nowenny przed bierzmowaniem. Modlitwę odmawiamy samodzielnie (w domu) posługując się codziennie innym fragmentem Pisma Świętego. Rozpoczęcie nowenny w Niedzielę Zmartwychwstania, zakończenie w poniedziałek przed uroczystością bierzmowania. Tekst poniżej.

Ponadto trzeba dopracować liturgię (ustawienie w kościele, przejścia, czytania, podziękowania, itd.), dlatego obowiązkowe próby dla kandydatów będą w czwartek, piątek i poniedziałek (próba generalna) po Mszach św. wieczornych. Ponadto w sobotę o 9.00 spowiedź św. dla kandydatów, rodziców, świadków w Rabie Wyżnej. Przypominamy o doniesieniu również brakujących dokumentów.

NOWENNA PRZED BIERZMOWANIEM
Przez dziewięć dni poprzedzających bierzmowanie czytaj Biblię i módl się (za siebie i innych kandydatów) do Ducha Świętego w nowennie.

Każdego dnia:
1. Odmów „Modlitwę wstępną”
2. Znajdź fragment Pisma Świętego przypadający na dany dzień, przeczytaj go uważnie, rozważ (możesz użyć metody modlitwy poznanej w katechezie trzeciej – metoda pięciu palców)
3. Odmów modlitwę przypadającą na dany dzień.
4. Odmów „Modlitwę końcową” poprzedzoną „Ojcze nasz…”.
Możesz także poprzestać na swojej dłuższej osobistej, spontanicznej modlitwie opartej na przeczytanych fragmentach z Biblii.

Modlitwa wstępna:
Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić w sposób widoczny na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na poszczególne dni nowenny:

W pierwszym dniu:
Znajdź, przeczytaj i rozważ: J 7,37-39
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

W drugim dniu:
Znajdź, przeczytaj i rozważ: Tt 3,5b-7
Módlmy się: Boże, który w chrzcie świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.

W trzecim dniu:
Znajdź, przeczytaj i rozważ: 1Kor 12,13
Módlmy się: Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.

W czwartym dniu:
Znajdź, przeczytaj i rozważ: 2Kor 1,21-22
Módlmy się: Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.

W piątym dniu:
Znajdź, przeczytaj i rozważ: Rz 8,26-27
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

W szóstym dniu:
Znajdź, przeczytaj i rozważ: Ga 5,13-25
Módlmy się: Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.

W siódmym dniu:
Znajdź, przeczytaj i rozważ: 1Kor 6,15-20
Módlmy się: Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.

W ósmym dniu:
Znajdź, przeczytaj i rozważ: 1Kor 2,7-15
Módlmy się: Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

W dziewiątym dniu:
Znajdź, przeczytaj i rozważ: Dz 2,1-4
Módlmy się: Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.

Modlitwa na zakończenie
Ojcze nasz…
Módlmy się:
Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Nowenna na podstawie http://www.tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=1179

foto: Studio 4U