Informacja o pracach na cmentarzu w Rabie Wyżnej

W lipcu 2020 roku na cmentarzu w Rabie Wyżnej rozpoczęły się prace, których celem jest poprawienie słyszalności na starej części cmentarza. Dotychczasowe nagłośnienie tej części naszej nekropolii okazało się niezadowalające, ponieważ sygnał dźwiękowy nie wszędzie docierał nawet z głośników zainstalowanych na starej kapliczce. Efekt pogarszał jeszcze pogłos wynikający z różnicy między głosem słyszalnym z głośników w nowej kaplicy a dźwiękiem przekazywanym drogą radiową na starą część cmentarza.

Po likwidacji grobu nr 903/VIII/J na jego miejscu zostanie postawiony maszt, a na nim zainstalowane głośniki. Będą one bez pogłosu przekazywać dźwięk z kaplicy na centralną i na starą część cmentarza. Doprowadzenie kabla nagłośnieniowego do tego miejsca wymusiło wykonanie przekopu od nowej kaplicy. W tym samym wykopie położony zostanie kabel do oświetlenia. Ponieważ część wykopu przebiegać będzie wąską alejką przez środek cmentarza, dlatego ta alejka zostanie wyremontowana. Wzdłuż niej ustawionych zostanie pięć latarni, które oświetlą środkową część cmentarza.

W tym czasie grupka kilku ministrantów i lektorów podjęła się oczyszczenia alejek z kostki brukowej na naszym cmentarzu. Chłopcy w ciągu dwóch tygodni usunęli mech i roślinność, która nieproszona rozgościła się w szczelinach między kostkami.