NIEDZIELA PALMOWA – INNA NIŻ ZWYKLE

Niedziela Palmowa (Męki Pańskiej) jest świętem ruchomym. Przypada 7 dni przed Wielkanocą i rozpoczyna tym samym w Kościele Katolickim celebrację liturgii Wielkiego Tygodnia. Święto to  jest obchodzone na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy.

Dziś przyjęło się, że w tym dniu wierni gromadzą się w kościele z palmami, które następnie są święcone przez kapłana. W wielu parafiach organizowane są również konkursy na najpiękniejsze Palmy Wielkanocne.

Tegoroczna Niedziela Palmowa długo zapadnie w naszej pamięci bowiem z uwagi na pandemię koronawirusa, była ona inna niż zazwyczaj, bez tłumu wiernych  i święcenia palm w kościołach. Nie oznacza to jednak, że wierni zrezygnowali z przygotowania palm.

Podtrzymując tę piękną tradycję Sołtys wraz z  Radą Sołecką z Bielanki również w tym roku zorganizowali konkurs na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”. Adresatami konkursu byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Bielance a także wszystkie dzieci zamieszkujące na terenie sołectwa Bielanka. Z uwagi na pandemię koronawirusa w Polsce i zasadami ograniczającymi zgromadzenia również i konkurs wyglądał inaczej niż dotychczas. Dzieci do soboty 04.04.2020 r. miały czas na wykonanie w domu Palmy Wielkanocnej i przesłanie zdjęcia do p. Agnieszki Serwan – członka Rady Sołeckiej Sołectwa Bielanka.

W wyznaczonym terminie zostało przesłanych 29 zdjęć palm a łącznie w konkursie wzięło udział 40 dzieci (dopuszczona była możliwość wykonania jednej palmy przez rodzeństwo).

W tym roku „wirtualna” Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać I, II i III miejsca oraz wyróżnień. Liczyła się chęć podtrzymywania tej pięknej tradycji i przekazywania jej młodemu pokoleniu.

Nagrodą dla wszystkich dzieci, które nadesłały w wyznaczonym terminie zdjęcia wykonanych Palm Wielkanocnych będzie wyjazd do Kina „Śnieżka” w Rabce-Zdrój (w terminie późniejszym, póki co niezależnym od nas). Nagroda sfinansowana zostanie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bielanka.

oprac. Agnieszka Serwan

fotorelacja z konkursu