Ogłoszenia duszpasterskie dla Bielanki

IV niedziela Wielkiego Postu 22 marca 2020 r.

  1. Po mszy św. rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu, która potrwa do godz. 12.30. Wówczas odśpiewamy suplikacje i przyjmiemy błogosławieństwo eucharystyczne. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem szczególnie te osoby, które korzystając z dyspensy nie uczestniczą w niedzielnej mszy św.
  2. W środę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Z tej okazji zachęcamy do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego. Deklaracje takie są do pobrania na ołtarzu Matki Bożej. Z uwagi na sytuację panującą w naszym kraju nie będziemy robić uroczystego przyrzeczenia, lecz zachęcamy, aby przychodząc na indywidualną adorację każdy sam wypowiedział słowa przyrzeczenia i wypełnioną część odcinka deklaracji złożył na ołtarzu Matki Bożej.
  3. Niektóre sprawy kancelaryjne w okresie zagrożenia epidemicznego można załatwić przez Internet. Dotyczy to zaświadczeń dla rodziców chrzestnych i świadków do bierzmowania, wyciągów z księgi chrztów do I Komunii Św. i bierzmowania. W wiadomości e-mail należy podać imię i nazwisko osoby, dla której ma być wystawiony dokument, datę urodzenia lub chrztu i aktualny adres zamieszkania. Stosowną ofiarę można wpłacić na specjalne konto parafialne. Więcej informacji na stronie internetowej naszej parafii.
  4. W ostatnich dniach przestały ukazywać się czasopisma katolickie. Dziś przed kościołem nie można już kupić Gościa Niedzielnego, natomiast Jaś i Ola, Arka i Źródło pojawiły się tam po raz ostatni.