Dziękczynienie za ćwierćwiecze proboszczowania

Zgodnie z dekretem metropolity krakowskiego ks. abp. Marka Jędraszewskiego od 1 lipca 2019 r. nowym proboszczem parafii Raba Wyżna został ks. Dariusz Ostrowski. Ksiądz prałat Antoni Zuziak, który w bieżącym roku uzyska wiek kanoniczny, doczekał zasłużonej emerytury. Przez niemal ćwierć wieku był pasterzem rabiańskiej parafii. 23 czerwca, w niedzielę, przyszedł czas podziękowań, ale nie pożegnań, bowiem ks. Antoni jako emeryt nadal będzie zamieszkiwał na parafii i pełnił posługę duszpasterską. Właściwie każda Msza św. sprawowana w tym dniu w kościele św. Stanisława BM miała charakter dziękczynny, ale suma była najbardziej uroczysta. Przez ostatnie 24 lata, 2 miesiące i 24 dni wiele w parafii się działo za sprawą księdza prałata. W czasie podziękowań po Mszy św. o 11.30 poszczególne grupy parafialne, przedstawiciele władz i instytucji naszej miejscowości wspominali wielkie dzieła materialne i duchowe jakich dokonał ks. Antoni. Jako proboszcz poszerzył cmentarz, wyremontował plebanię, odnowił elewację i polichromię w kościele, odbudował Dom Parafialny po pożarze, zainicjował budowę krzyża milenijnego i drogi krzyżowej, przyczynił się do budowy budynku gimnazjum i uporządkowania centrum naszej miejscowości… i wiele można by jeszcze wymieniać, ale to tylko sprawy materialne. Nie można przecież zapomnieć o tym co duchowe, a to było zawsze najważniejsze dla księdza proboszcza Antoniego Zuziaka, o czym wspominali parafianie. Nieprzypadkowo dzień podziękowań przypadł 23 czerwca, w Dzień Ojca. Wielu osób uważa, iż w czasie sprawowania urzędu proboszcza nie był ponad parafianami lecz z nimi, jak ojciec rodziny. Po podziękowaniach w kościele przyszedł czas na część mniej oficjalną i słodkie małe co-nieco w Domu Parafialnym, z czego najbardziej cieszyły się dzieci z Małej Armii Janosika, które wyśpiewały dziękczynienie księdzu prałatowi. Tu jednak nie kończą się podziękowania, bo przecież w czasie Mszy św. z okazji Uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego parafianie w Bielance też dziękowali za wszelkie dobro, jakie stało się ich udziałem przez ręce księdza Antoniego.

KSIĘŻE PRAŁACIE ANTONI JESZCZE RAZ ZA WSZYSTKO WIELKIE BÓG ZAPŁAĆ!!!