Zagrody nasze widzieć przychodzi

Jak co roku tradycyjna procesja Bożego ciała przeszła ulicami Raby Wyżnej. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zostało ustanowione po widzeniach bł. Julianny z Cornillon, augustianki. W 1245 roku miała ona wizje, podczas których zobaczyła jasną tarczę księżyca z ciemną plamą. Zinterpretowano ten fakt jako brak należytego święta, które byłoby uczczeniem Ciała i Krwi Pańskiej. Pan Jezus wyznaczył nawet dzień, czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej. W związku z objawieniami bł. Julianny lokalny biskup Robert z Liège (dzisiejsza Belgia) ustanowił to święto dla swej diecezji. Później święto rozpowszechniło się w całej Europie.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tegorocznej procesji. Wyrazy wdzięczności kierujemy do budowniczych ołtarzy, tych którzy zadbali o udekorowanie trasy, Chórowi i dzieciom z Małej Armii Janosika, niosącym feretrony, sztandary i chorągwie. W sposób szczególny dbającym o nasze bezpieczeństwo Strażakom i Policji. A przede wszystkim Wam Drodzy Parafianie za obecność – Serdeczne Bóg zapłać!

Foto: Wojciech Franczak