Adoracja Sakramentalna #2 – Bierzmowanie

Młodzież z Raby Wyżnej zaprasza wszystkich parafian na adorację Najświętszego Sakramentu w najbliższy piątek – 23 listopada po Mszy św. wieczornej.

W tym roku tematem spotkań z Chrystusem Eucharystycznym będzie 7 sakramentów świętych. W drugiej odsłonie Adoracji Sakramentalnych spotykamy się z sakramentem bierzmowania. Łaski jakie w tym sakramencie zostały (bądź zostaną) na nas wylane umacniają nas do mężnego wyznawania wiary i postępowania wg jej zasad. Jak Duch Święty zmienia nasze życie? Jak wykorzystać Jego dary? Czy przynosimy owoce Ducha Świętego? Warto o tym pomyśleć również w kontekście zbliżającego się Adwentu, gdyż dary i owoce Ducha Świętego będą przewodnim tematem Rorat.

Seria Adoracji Sakramentalnych będzie prowadzona w kościele w Rabie Wyżnej zazwyczaj w czwarte piątki miesiąca. Serdecznie zapraszamy zwłaszcza młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Każdą adorację z tej serii będziemy kończyli indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym sakramentem.

W czasie adoracji będzie możliwość spowiedzi.