Spotkanie panamskie

Zapraszamy na kolejne spotkanie przed wyjazdem na Światowe Dni Młodzieży do Panamy. Odbędzie się ono w niedzielę 25 Lutego po wieczornej Mszy św. w salce na plebanii.

Bóg zapłać wszystkim, którzy wspomagają naszą młodzież w tym wyjeździe. W ramach jałmużny wielkopostnej można będzie także złożyć dar do specjalnej puszki (o tym już wkrótce na naszej stronie). Młodzi angażują się w duszpasterstwo na naszej parafii pomoc w nabożeństwie Gorzkich żali, na które serdecznie zapraszam do Bielanki na 16.00 i Raby Wyżnej na 17.00.

Na niedzielnym spotkaniu będziemy się rejestrować na wyjazd oraz wpłacać zaliczki (szczegóły na grupie na fb).