Betlejemskie Światło Pokoju w Rabie Wyżnej

W ubiegłą niedzielę (17 XII) harcerze z 23 Podhalańskiej Drużyny Wielopoziomowej „Projekt 0” w Rabie Wyżnej z Hufca Podhalańskiego przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju na plebanię. Wcześniej Słowaccy skauci przekazali na ręce hm. Anny Nowosad Naczelniczki ZHP Betlejemskie Światło Pokoju – symbol braterstwa, jedności i pokoju. Rozpoczęła się dalsza pielgrzymka światła po Polsce i dalej do krajów skandynawskich.

Wiernym w Rabie Wyżnej światełko zostanie przekazane 23 XII w czasie Rorat oraz na wszystkich Mszach św. w niedzielę 24 XII. Od tego płomienia warto zapalić wigilijną świecę, aby przypominała nam o miejscu narodzin Pana; w modlitwie łączyła nas z Betlejemską Grotą i całym światem prosząc o pokój dla wszystkich ludzi.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.