Polak z sercem – pomoc Polakom na wschodzie

Akcja „Polak z sercem!” to działanie, którego adresatami są Polacy na Białorusi i Ukrainie. W roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nie zapominamy wyciągnąć rąk w geście wsparcia i pomocy do młodych ludzi, którzy potrzebują naszego działania. Od 11 do 25 listopada zostanie przeprowadzona zbiórka żywności z długim terminem