Akcja Flaga

„Niech Polska flaga zawiśnie w naszych oknach”. W związku ze zbliżającym się Dniem Flagi Polski (2 maja) oraz rocznicą Uchwalenia Konstytucji (3 maja), Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Oddział w Rabie Wyżnej, realizując swoje cele statutowe, włączyło się w ogólnopolską inicjatywę krzewienia i promowania postaw patriotycznych na terenie całej Polski. Święto Flagi

Sakrament Pokuty i Pojednania

Przypominamy, że niewielkim zmianom uległ czas sprawowania sakramentu pokuty i pojednania. W tygodniu spowiedź będzie pół godziny przed Mszą św. w konfesjonale w kaplicy pojednana. W czasie Mszy św. nie będzie spowiedzi, aby wierni skupili się na sprawowaniu misterium Eucharystii. W niedziele sposób sprawowania tego sakramentu bez zmian, jednak zachęcamy do przystępowania

Wielkanoc Seniorów

W ubiegłą niedzielę po południu odbyło się wielkanocne spotkanie Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Rabie Wyżnej. Uroczyste spotkanie otworzył Pan Prezes Adam Pęksa, ks. Proboszcz Dziekan Antoni Zuziak poprowadził wspólną modlitwę. Było wiele czasu na wspólne rozmowy przy doskonale zastawionych stołach, na których królowały potrawy przygotowane przez samych seniorów.