Betlejemskie Światło Pokoju w Rabie Wyżnej

W ubiegłą niedzielę (17 XII) harcerze z 23 Podhalańskiej Drużyny Wielopoziomowej „Projekt 0” w Rabie Wyżnej z Hufca Podhalańskiego przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju na plebanię. Wcześniej Słowaccy skauci przekazali na ręce hm. Anny Nowosad Naczelniczki ZHP Betlejemskie Światło Pokoju – symbol braterstwa, jedności i pokoju. Rozpoczęła się dalsza pielgrzymka światła