13 grudnia 2012

Sakrament Małżeństwa

fotograf-szczecin-04-1024x678Nupturienci chcący zawrzeć sakramentalny związek małżeński zgłaszają się w kancelarii parafialnej u własnego ks. proboszcza (tzn. ks. proboszcza narzeczonej lub narzeczonego) na trzy miesiące przed przyjęciem sakramentu z następującymi dokumentami:

  • świadectwem chrztu do ślubu kościelnego,
  • świadectwem bierzmowania,
  • indeksem katechizacji lub świadectwem z ostatniej klasy,
  • dowodami osobistymi,
  • zaświadczeniami o odbytym kursie przedmałżeńskim i uczestnictwie w Poradni Życia Rodzinnego,
  • 3 zaświadczeniami do ślubu konkordatowego z Urzędu Stanu Cywilnego.

Wdowiec lub wdowa powinien/powinna przedstawić:

  • akt zgonu małżonki/małżonka.

Narzeczeni, którzy chcą przyjąć sakrament małżeństwa poza swoimi parafiami rodzinnymi, powinni w wybranej przez siebie parafii przedstawić duszpasterzowi:

  • licencję od ks. proboszcza własnego (ks. proboszcza narzeczonej lub narzeczonego) lub
  • zgodę pisemną ks. proboszcza własnego (ks. proboszcza narzeczonej lub narzeczonego) na spisanie protokołu przedmałżeńskiego i pobłogosławienie małżeństwa w wybranej przez siebie parafii.

Jeśli ktoś pragnie, aby przy jego ślubie asystował ksiądz spoza naszej parafii, proszę o tym poinformować księdza proboszcza w kancelarii parafialnej w czasie drugiej rozmowy przedślubnej.

Zamierzających spisać protokół przedmałżeński zapraszamy do kancelarii w godzinach jej urzędowania, aby umówić się na konkretny termin. Przyjmowanie zapowiedzi z innych parafii i drugie rozmowy przedślubne w piątki (poza I piątkiem miesiąca) w godzinach 8.00-8.30 i 16.30-17.30.