25 lutego 2013

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Błogosławiony Jan Paweł II prosił polskich biskupów odnówcie życie świeckich w Kościele polskim. Najlepiej poprzez Akcję Katolicką. W roku 1993 Jan Paweł II ponownie powołał do życia Akcję Katolicką. Sprawa rozwoju AK jest doniosła i pilna, musi być podjęta już dziś.

Metropolita krakowski Ks. Kardynał Franciszek Macharski zaprosił wszystkich Księży Proboszczów do zasiania ziarna Akcji Katolickiej w swoich parafiach. Na wniosek Ks. Antoniego Zuziaka – proboszcza parafii św. Stanisława B. M. w Rabie Wyżnej Ks. Kardynał Franciszek Macharski 23 listopada 1998 r. powołał Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Pierwsze zebranie członków POAKu odbyło się 1 grudnia 1998 r. Pierwszym prezesem POAK został p. Antoni Antolak i prowadził nasz Oddział przez 3 kadencje, Asystentem Kościelnym był Ks. proboszcz Antoni Zuziak od początku do roku 2008. Obecnie od 2008 roku prezesem drugą kadencję jest p. Maria Chromy, a Asystentem Kościelnym po Ks. Proboszczu został mianowany dekretem Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza – Ks. Norbert Sarota, wikariusz naszej parafii. Zatem to już prawie 15 lat działalności naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, który był czasem rozpoznawania potrzeb i możliwości występujących w naszej parafii i w naszych rodzinach.

Czym jest Akcja Katolicka i jakie cele jej przyświecają? Najkrócej można by ująć: jest stowarzyszeniem katolików świeckich umocowana w strukturach parafialnych. Jako taka współdziała z różnymi podmiotami życia kulturalnego, gospodarczego – funkcjonującymi w tej samej miejscowości czy Gminie. Głównym mottem naszego POAK jest Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu. Dlatego też rozmaite nasze przedsięwzięcia dotyczą rodzin – Festyny parafialne, Akcje Podziel się z bliźnim, doraźna opieka nad niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi.

Obecnie POAK nr 8 w parafii św. Stanisława BM w Rabie Wyżnej liczy:

16 członków zwyczajnych

4 członków wspierających

Spotykamy się 1 raz w miesiącu w każdy 2-gi wtorek miesiąca w Domu Parafialnym o godz. 18.30 (zaraz po wieczornej Mszy św.). Tych, którzy pragną włączyć się aktywnie w życie naszej parafii zapraszamy.