20 lutego 2016

Pogrzeb katolicki

Frau auf Beerdigung mit Sarg

Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny stąd też może on mieć różne formy.

Rodzina zgłaszając pogrzeb w kancelarii parafialnej przedstawia następujące dokumenty:

  • akt zgonu z USC,
  • kartę zgonu (część dokumentu wystawionego przez lekarza stwierdzającego zgon z pieczątką USC),
  • informację o przyjęciu sakramentów świętych,
  • dowód osobisty lub inny dokument z danymi personalnymi zmarłego, jego rodziców i współmałżonka (o ile zmarły nie był stanu wolnego).

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.