12 stycznia 2013

Zarząd LSO

Ksiądz opiekun LSO: ks. Dariusz Ostrowski

Prezes:  Sebastian Gmiterek

Skarbnik: vacat

Sekretarz: Marek Kurańda

 

Animatorzy dla kandydatów i ministrantów: Marek Kurańda, Kamil Kurańda, Paweł Pawlas

 

Zarząd został wybrany i zatwierdzony na walnym zebraniu LSO w Rabie Wyżnej dnia 18 stycznia 2020 roku.