12 stycznia 2013

Przydział obowiązków Zarządu

Prezes:

 • jest jedynym zastępcą Księdza Opiekuna w czasie jego nieobecności i podejmuje wszystkie decyzje w jego imieniu,
 • liczy pkt. końcowe wraz z zastępcą prezesa i ceremoniarzem,
 • podpisuje książeczki,
 • prowadzi zbiórki z kandydatami (teoria),
 • na Walnych Zebraniach jest głosem wszystkich ministrantów i lektorów,
 • jest głosem doradczym dla Księdza Opiekuna,
 • odpowiedzialnym za przygotowanie kandydatów na ministrantów,
 • jest odpowiedzialny przed Księdzem Opiekunem za przestrzeganie przez LSO regulaminu i zasad,
 • ma obowiązek dawania przykładu punktualności, dokładności i pobożności wszystkim posługującym,
 • ma prawo upominać ministrantów i lektorów za złe zachowanie,
 • może zgłosić do Księdza Opiekuna wniosek o odwołanie kogoś z Zarządu.

 

Zastępca Prezesa:

 • liczy pkt. Końcowe wraz z prezesem i ceremoniarzem,
 • przygotowuje zestawienia punktowe na koniec roku,
 • archiwizuje dokumentację,
 • przygotowuje tabele punktowe (miesięczne i świąteczne),
 • liczy pkt. z bieżących list obecności,
 • przygotowuje harmonogram służeń w niedziele i święta,
 • podpisuje książeczki,
 • prowadzi zbiórki z kandydatami (teoria i praktyka),
 • ustala wraz z prezesem zbiórki z kandydatami,
 • sprawdza obecność na zbiórkach,
 • ma obowiązek dawania przykładu punktualności, dokładności i pobożności wszystkim posługującym,
 • ma prawo upominać ministrantów za złe zachowanie.

 

Skarbnik:

 • odpowiedzialny za stronę finansową LSO
 • kupuje prezenty,
 • zbiera składki,
 • liczy pkt. końcowe wraz z prezesem i zastępcą prezesa,
 • podpisuje książeczki,
 • na koniec roku przedstawia sprawozdanie finansowe,
 • ma obowiązek dawania przykładu punktualności, dokładności i pobożności wszystkim posługującym,
 • ma prawo upominać ministrantów za złe zachowanie.

 

Ceremoniarz:

 • bierze czynny udział w próbach asyst na uroczystości,
 • przygotowuje asysty na uroczystości i zatwierdza je u Księdza Opiekuna,
 • samodzielnie prowadzi próby liturgiczne,
 • liczy pkt. końcowe wraz z prezesem i zastępcą prezesa,
 • podpisuje książeczki,
 • prowadzi zbiórki z kandydatami (regulamin),
 • ma obowiązek dawania przykładu punktualności, dokładności i pobożności wszystkim posługującym,
 • ma prawo upominać ministrantów za złe zachowanie.

 

Sekretarz:

 • uzupełnia kartotekę SLO,
 • jest odpowiedzialny za kartotekę,
 • pomaga zastępcy prezesa w archiwizowaniu dokumentacji,
 • ma obowiązek dawania przykładu punktualności, dokładności i pobożności wszystkim posługującym.

 

Prezes ds. sportu:

 • jest odpowiedzialny za organizowanie życia sportowego LSO,
 • odpowiada za stroje sportowe i ich stan,
 • sprawdza obecność na asystach jeśli nie ma pozostałych członków Zarządu,
 • ma obowiązek dawania przykładu punktualności, dokładności i pobożności wszystkim posługującym,
 • nie podlega prezesowi tylko bezpośrednio Księdzu Opiekunowi LSO.