11 stycznia 2013

Regulamin Służby Liturgicznej w Rabie Wyżnej

Regulamin Służby Liturgicznej

Parafii św. Stanisława BM w Rabie Wyżnej

Podstawowe zasady obowiązujące każdego ministranta i lektora bez wyjątku!

 • Ministranci i lektorzy obowiązkowo przestrzegają 12 zasad zachowania się przy ołtarzu i w zakrystii;

 • Służba Liturgiczna w Rabie Wyżnej posiada Zarząd: prezesa – którego powołuje Ksiądz Opiekun LSO, oraz zastępcę prezesa, skarbnika/ceremoniarza, sekretarza oraz prezesa ds. sportu wybieranych rokrocznie przez członków Służby Liturgicznej. Obowiązki poszczególnych osób z Zarządu określają osobne rozporządzenia;

 • Starsi ministranci i lektorzy szanują młodszych, służą im radą i pomocą, młodsi darzą szacunkiem starszych i korzystają z ich doświadczenia służby przy ołtarzu;

 • W kościele, który jest miejscem świętym, w czasie Mszy św. i poza nią obowiązuje postawa pełna czci i szacunku – ze względu na obecność Pana Jezusa w tabernakulum;

 • Odpowiednia postawa przy ołtarzu jest wyznaniem wiary i należy do podstawowej kultury. Przy ołtarzu absolutnie nie rozmawiamy!

 • Uczestniczymy we Mszy św. w pełni, tzn. przystępujemy do Komunii św. i czynnie uczestniczymy odpowiadając na wezwania celebransa;

 • Staramy się myśleć o tym, co robimy, jesteśmy cały czas świadomi obecności i bliskości Boga;

 • W czasie służby przy ołtarzu nie wolno dublować funkcji, chyba, że zachodzi taka konieczność;

 • Ministranci i lektorzy nie rozmawiają ze sobą w zakrystii, gdyż jest ona częścią kościoła, mogą jedynie półgłosem ustalić funkcje liturgiczne;

 • W niedziele i święta posługujemy w stroju odświętnym;

 • Obecność sprawdzają ministranci zaznaczeni w grafiku wytłuszczonym drukiem, odpowiadają przed Księdzem Opiekunem LSO za poprawne zapisy w grafiku;

 • Ministranci nie mają prawa ubierać alb bez wyraźnego pozwolenia Księdza Opiekuna;

 • Nowi ministranci w pierwszym roku nie chodzą po kolędzie. Pozostali posiadający dodatnie punktu chodzą z wizytą duszpasterską. Ofiary rozdzielane są zgodnie z osobno ustalonymi regułami;

 • Punkty dodatnie i ujemne, otrzymywane przez członków SL określają osobne przepisy;

 • Regulamin reguluje zasady i postępowanie ministrantów i lektorów parafii św. Stanisława BM w Rabie Wyżnej. Wobec tych, którzy nie będą się do niego stosować zostaną wyciągnięte konsekwencje, włącznie z usunięciem z ministrantury;

 • Niniejszy regulamin został przyjęty przez całą Służbę Liturgiczną i obowiązuje wszystkich ministrantów i lektorów w Rabie Wyżnej aż do odwołania przez Księdza Opiekuna LSO.