24 lipca 2020

Cmentarz parafialny

Parafia św. Stanisława BM w Rabie Wyżnej zarządza dwoma cmentarzami: w Rabie Wyżnej i w Bielance. Obydwa cmentarze mają charakter wyznaniowy Kościoła Katolickiego i są przeznaczone do pochówku wiernych parafii oraz innych osób, które wyrażą wolę pochowania na jednym z nich z poszanowaniem ich charakteru. Kościół Katolicki pełni na nich swa misję i sprawuje kult publiczny w granicach wyznaczonych przez prawo kościelne, a potwierdzonych przez prawo powszechne, w szczególności przez Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską. Na cmentarzach przestrzegane jest prawo cmentarne obowiązujące w Polsce wyrażone w tekście ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2011 roku, nr 118 poz. 687, ze zmianami) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. nr.48 póz. 284).

W rozumieniu przepisów powierzchnię grzebalną stanowią miejsca przeznaczone na:

 • groby ziemne i murowane
 • katakumby i kolumbaria.

Groby ziemne powinny mieć następujące minimalne wymiary:

 • dziecięcy:

– dla dziecka do lat 6: długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,7 m;

 • pojedyncze:
  – dla osób powyżej 6 lat: długość 2,0 m, szerokość 1,0 m, głębokość 1,7 m;
 • podwójne:

– głębokość 2,5 m, długość 2,0 m, szerokość 1,8 m.

 Groby murowane powinny mieć następujące wymiary:

 • pojedyncze:
  – długość 2,2 m, szerokość 0,8 m, głębokość 0,8 m; grubość sklepienia 0,3 m;
 • podwójne:
  – trumny składane piętrowo: długość 2,2 m, szerokość 1,0 m, głębokość 2,0 m, grubość płyty oddzielającej trumny 0,06 m, grubość sklepienia 0,3 m;
  – trumny składane obok siebie (każda z nich ma osobną komorę o wymiarach): długość 2,2 m, szerokość 0,8 m, głębokość 0,8 m, mur oddzielający komory o grubości 0,06 m, grubość sklepienia 0,3 m.

Na cmentarzu w Rabie Wyżnej i w Bielance

Po konsultacji z radą parafialną w dniu 2 lutego 2020 r. od dnia 1 lipca 2020 roku wprowadza się następujące opłaty za miejsca na cmentarzach:

Opłaty za miejsce na cmentarzu w Rabie Wyżnej i w Bielance
obowiązuje od 01.07.2020    
Rodzaj grobu Okres Opłata
dziecięcy na lat 20 200,00 zł
pojedynczy na lat 20 400,00 zł
podwójny na lat 20 800,00 zł
Użyczenie kaplicy dla zmarłego parafianina 1 doba 0 zł
Użyczenie kaplicy dla osoby zmarłej spoza parafii 1 doba 150 zł