Aktualne ograniczenia pandemiczne w naszej parafii

Najnowsze ograniczenia pandemiczne (od dnia 7 listopada 2020 r.) pozwalają zgromadzić się w naszym kościele parafialnym najwyżej 33 osobom równocześnie. W kościele w Bielance może się zgromadzić 16 osób. Na zewnątrz należy zachować 1,5 m odstęp między osobami. Wszyscy mają obowiązek zakrywania ust i nosa.

Abp Marek Jędraszewski udzielił wiernym archidiecezji krakowskiej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy w dniu nakazanym nie jest grzechem. Niniejsza decyzja obowiązuje aż do odwołania.