Kancelaria on-line

Jeżeli chcesz uzyskać wyciąg z księgi chrztów do I Komunii Świętej lub bierzmowania albo zaświadczenie dla rodzica chrzestnego, to możesz wysłać e-mail na adres parafia.raba.wyzna@gmail.com podając imię i nazwisko, aktualny adres zamieszkania, datę urodzenia lub chrztu. Po wpłaceniu stosownej ofiary na konto parafialne 77 8815 0002 0000 0000 0130 0014 (konto tylko na opłaty kancelaryjne!), spodziewaj się przesyłki pocztowej z oczekiwanym dokumentem.

Pozostałe sprawy należy załatwiać osobiście w kancelarii w godzinach jej urzędowania.