Modlitwa za Ojczyznę

W najbliższą niedzielę 11 listopada przypada 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Ojczyzna jest wielkim dobrem należącym do nas wszystkich. Bóg w Księdze Rodzaju mówi ludziom, że mają sobie czynić tą ziemię poddaną. Niejako oddaje nam ją w dzierżawę, abyśmy nią mądrze zarządzali. Potrzeba więc modlitwy za tych, którzy walczyli o

Nocny różaniec na cmentarzu w Rabie

W Uroczystość Wszystkich Świętych wieczorem na parafialnym cmentarzu w Rabie Wyżnej odbył się tradycyjnie różaniec za zmarłych. Mimo, iż wcześniej o 13 również przeszliśmy z procesją różańcową między grobami naszych bliskich, to jednak wiele osób przez cały dzień odwiedzało cmentarze poza naszą miejscowością. Wiele osób przychodzi na wieczorną modlitwę także

Msze św. i nabożeństwa 1 i 2 listopada 2018

W bieżącym tygodniu przeżywamy dwa piękne dni, które ukazują nam łączność pomiędzy Kościołem pielgrzymującym na ziemi, cierpiącym w Czyśćcu oraz tryumfującym w Niebie. 1 listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych przeżywamy radość z wszystkimi którzy już dostąpili zbawienia. W tym dniu każdego katolika obowiązuje obecność na Mszy świętej i powstrzymanie się

Adoracja Sakramentalna #1 – Chrzest

Młodzież z Raby Wyżnej zaprasza wszystkich parafian na adorację Najświętszego Sakramentu w najbliższy piątek – 26 października po Mszy św. wieczornej. W tym roku tematem spotkań z Chrystusem Eucharystycznym będzie 7 sakramentów świętych. W pierwszej z nich mówiącej o wielkości sakramentu chrztu dziękować będziemy za naszych rodziców, którzy przynieśli nas