Odpust zupełny

ODPUST ZUPEŁNY Jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie – uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca.   WARUNKI WYMAGANE DO UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO: I. GODNE PRZYJĘCIE CIAŁA PAŃSKIEGO tzn. po dobrze odprawionej Spowiedzi świętej.

Obietnice Pana Jezusa

OBIETNICE PANA JEZUSA uczynione św. Małgorzacie Marii Alacoque i czcicielom Jego Najświętszego Serca Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. Będę ich pocieszał we wszystkich ich utrapieniach. Będę im bezpieczną ucieczką w życiu, a szczególnie przy śmierci. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie