Pedagogia emocji – wychowanie – trudny kawałek chleba

Sensem życia jest dobre postępowanie, a nie szukanie dobrego nastroju. Sfera emocji i uczuć to jedna z najważniejszych sfer w wychowaniu. W wieku rozwojowym uczucia i emocje bywają czasem silniejsze nawet niż popędy. Wiele chłopców i dziewcząt krzywdzi siebie i innych ludzi właśnie wskutek niedojrzałości w tej sferze. Nieszczęśliwe zakochania,

Pedagogia seksualności

Tylko ten kto zachowuje pierwszych pięć przykazań, potrafi dojrzale kierować swoją seksualnością. Wielu wychowanków już na starcie w dramatyczny sposób komplikuje sobie życie, ponieważ nie potrafią oni w odpowiedzialny sposób kierować własną seksualnością. W tej sferze krzywdy wyrządzone samemu sobie czy innym ludziom mogą być aż tak wielkie i nieodwracalne,

Rachunek sumienia dla tych, którzy mają odwagę żyć w prawdzie

Rachunek sumienia dla przygotowującego się do Sakramentu pokuty ma się stać lustrem, które odsłoni bez zafałszowania całą naszą duchową brzydotę. Jest to moment kiedy staję przed Bogiem, aby zdać przed Nim sprawę z talentów które zmarnowałem, zaniedbanych natchnień Bożych których nie podjąłem jak również upadków, które mnie boleśnie zraniły, których