Odpust zupełny

ODPUST ZUPEŁNY Jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie – uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca.   WARUNKI WYMAGANE DO UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO: I. GODNE PRZYJĘCIE CIAŁA PAŃSKIEGO tzn. po dobrze odprawionej Spowiedzi świętej.

Obietnice Pana Jezusa

OBIETNICE PANA JEZUSA uczynione św. Małgorzacie Marii Alacoque i czcicielom Jego Najświętszego Serca Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. Będę ich pocieszał we wszystkich ich utrapieniach. Będę im bezpieczną ucieczką w życiu, a szczególnie przy śmierci. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie

Kierownictwo duchowe – czym jest i dla kogo – słów kilka

Jakaż różnica, jeśli pozwolimy, aby Bóg, wielki kompozytor, nastroił nas, naprawił, wstawił brakujące struny i zagrał! Wtedy stajemy się Bożymi instrumentami. Sami zaczynamy dziwić się możliwościom, które zamknięte drzemały w naszym życiu. Wtedy, stając się instrumentami Boga, dostrzegamy wielkość i piękno naszego życia, i zaczynamy rozumieć, że tylko On może