Święcenie pokarmów 2019

Święcenie pokarmów świątecznych jest starym zwyczajem w Kościele. Spożywanie posiłku jest też czynnością świętą, dlatego modlimy się przed i po jedzeniu, a na największe święto Zmartwychwstania święcimy także pokarmy. (formularz poświęcenia) Wierni od rana gromadzili się w kościele parafialnym w Rabie, a także w Bielance i na Łysej Górze, przynosząc

Liturgia Męki Pańskiej 2019

Liturgia Wielkiego Piątku skupia się wokół tajemnicy krzyża. Tajemnicy cierpienia i nadziei. W liturgii Słowa odczytujemy mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa wg św. Jana. Adorujemy krzyż Zbawiciela i posilamy się Jego Ciałem, które jest pokarmem na drogę do wieczności. W kazaniu ks. Leszek nawiązał od wydarzeń minionego tygodnia – pożaru

Msza Wieczerzy Pańskiej – nowi ministranci 2019

W Wielki Czwartek wieczorem Kościół sprawuje Eucharystię na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, jaka Chrystus spożył z apostołami w noc przed swoją męką. W czasie tej liturgii wspominamy ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa, o czym w wygłoszonym kazaniu przypomniał nam ks. prof. Władysław Zuziak. Na początku Eucharystii przedstawiciele grup parafialnych złożyli życzenia

Droga Krzyżowa z Cinta Costera

Tradycyjnie w niedzielę palmową wieczorem odbyła się Droga Krzyżowa ulicami naszej miejscowości od kościoła aż do krzyża milenijnego. Dzień ten jest niezwykle ważny dla młodzieży na całym świecie, bowiem co roku obchodzimy w Kościele w tym dniu Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze diecezjalnym. Młodzi gromadzą się przy swoim biskupie, tak

Niedzielny konkurs palm

Szósta niedziela wielkiego postu popularnie nazywana jest Niedzielą Palmowa. W tym dniu wspominamy tryumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Tłumy zgromadzone przy drodze witały Mesjasza wołając: „Hosanna synowi Dawidowemu!” i kładły swe płaszcze i zielone gałązki (oliwne i palmowe) przed jadącym na osiołku Zbawicielu. W wielu parafiach, również w naszej

Wspomnienia rekolekcji

Tydzień rekolekcji parafialnych minął w oka mgnieniu. Czas pogłębionych nauk dla dzieci, młodzieży i dorosłych umocnił nas w wielkopostnej zadumie. W tym roku nauki głosił nam ojciec Marcin Gacek ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, czyli księży Redemptorystów. Ojciec Marcin na co dzień posługuje w Bardzie na Dolnym Śląsku, gdzie znajduje się

Młodzieżowe wiosenne porządki

Dziękujemy młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania za uprzątnięcie terenu przy kościele. W sobotę 30 marca grupa ponad 30 osób z klas VIII i GIII postarała się o uporządkowanie trawników przy kościele, wyzbieranie liści, pozamiatanie alejek i ulicy wokół kościelnego muru, a także pozbierała śmieci, które ktoś porozrzucał po rabiańskich