Odpust zupełny

ODPUST ZUPEŁNY Jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie – uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca.   WARUNKI WYMAGANE DO UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO: I. GODNE PRZYJĘCIE CIAŁA PAŃSKIEGO tzn. po dobrze odprawionej Spowiedzi świętej.

Obietnice Pana Jezusa

OBIETNICE PANA JEZUSA uczynione św. Małgorzacie Marii Alacoque i czcicielom Jego Najświętszego Serca Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. Będę ich pocieszał we wszystkich ich utrapieniach. Będę im bezpieczną ucieczką w życiu, a szczególnie przy śmierci. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie

Kierownictwo duchowe – czym jest i dla kogo – słów kilka

Jakaż różnica, jeśli pozwolimy, aby Bóg, wielki kompozytor, nastroił nas, naprawił, wstawił brakujące struny i zagrał! Wtedy stajemy się Bożymi instrumentami. Sami zaczynamy dziwić się możliwościom, które zamknięte drzemały w naszym życiu. Wtedy, stając się instrumentami Boga, dostrzegamy wielkość i piękno naszego życia, i zaczynamy rozumieć, że tylko On może

Czy niszczenie mienia komunalnego jest grzechem?

Bardzo często kiedy jedziemy samochodem, czy spacerujemy, widzimy na przystankach, budynkach, wiaduktach i innych różne niecenzuralne słowa, pozbijane szyby wiat przystankowych, powyrywane słuchawki w budkach telefonicznych i wiele tym podobnych. Wszystko to służyć ma całemu społeczeństwu, zatem ten który niszczy jaki grzech popełnia? Grzech kradzieży.

Eucharystia w naszym życiu

Artykuł niniejszy, nie wyczerpuje całego bogactwa jakim niewątpliwie jest Eucharystia, która ze swej natury jest Wielką Tajemnicą. Już na wstępie trzeba zaznaczyć, że osoba niewierząca, należy do najbardziej nieszczęśliwych, gdyż niewiele jest w stanie pojąć o tym Wielkim Cudzie najgłębszego pochylenia się Bóstwa nad człowieczeństwem. Sam Najświętszy Bóg wydaje się