Karta kwalifikacyjna Pielgrzyma „ŚDM na piechotę”

W czasie zapisów należy wypełnić i podpisać Kartę kwalifikacyjną pielgrzyma Pieszej Pielgrzymki Dekanatu Rabka na Światowe Dni Młodzieży „ŚDM na piechotę”. Można pobrać wzór, uzupełnić i z gotowym zgłosić się do zapisów. Po Świętach ruszy możliwość zapisów on-line. Karta kwalifikacyjna pielgrzyma pełnoletniego Karta kwalifikacyjna pielgrzyma niepełnoletniego