Sakrament Małżeństwa

fotograf-szczecin-04-1024x678Nupturienci chcący zawrzeć sakramentalny związek małżeński zgłaszają się w kancelarii parafialnej u własnego ks. proboszcza (tzn. ks. proboszcz narzeczonej lub narzeczonego) na trzy miesiące przed przyjęciem Sakramentu z następującymi dokumentami:

  • świadectwem chrztu do ślubu kościelnego
  • świadectwem bierzmowania
  • indeksem katechizacji lub świadectwem z ostatniej klasy
  • dowodami osobistymi
  • zaświadczeniami o odbytym kursie przedmałżeńskim i uczestnictwie w Poradni Życia Rodzinnego
  • 3 zaświadczeniami do ślubu konkordatowego z Urzędu Stanu Cywilnego

Wdowiec lub wdowa:

  • aktem zgonu małżonki/małżonka

Narzeczeni, którzy chcą przyjąć Sakrament Małżeństwa poza swoimi parafiami rodzinnymi powinni w wybranej przez siebie parafii przedstawić duszpasterzowi:

  • licencję od ks. proboszcza własnego (ks. proboszcz narzeczonej lub narzeczonego) lub
  • zgodę pisemną ks. proboszcza własnego (ks. proboszcz narzeczonej lub narzeczonego) na spisanie protokołu przedmałżeńskiego i pobłogosławienie małżeństwa w wybranej przez siebie parafii

Jeśli ktoś pragnie, aby przy jego ślubie asystował ksiądz spoza naszej parafii, proszę o tym poinformować księdza proboszcza w kancelarii parafialnej w czasie spisywania zapowiedzi

Przyjmowanie zapowiedzi w piątki (poza I piątkiem miesiąca) od godz. 17.00, druga rozmowa przedślubna z duszpasterzem także w piątki o godz. 16.30.