Sakrament Bierzmowania

bierzmowanie-fot-catho-bordeaux-flickrSakrament Bierzmowania w naszej parafii

W Rabie Wyżnej:

spotkania klas VII szkoły podstawowej z ks. Marcinem w I poniedziałek o 16.30 w domu parafialnym Jana Pawła II

spotkania klas II gimnazjum z ks. Marcinem w III poniedziałek o 16.30 w domu parafialnym Jana Pawła II

spotkania klas III gimnazjum z ks. Leszkiem we I i III wtorki o godz. 16.30 w domu parafialnym Jana Pawła II

W Bielance:

spotkania klas VII szkoły podstawowej oraz II i III klas gimnazjum z ks. Leszkiem w I i III środę o godz. 16.30 w kaplicy w Bielance

Każdy kandydat do bierzmowania podpisuje deklarację, którą swoim podpisem potwierdzają rodzice. Pragnąc dobrze przygotować się do tego Sakramentu , kandydat zobowiązuje się do wypełnienia następujących warunków:

 • w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej;
 • w każdym miesiącu przystąpić do Sakramentu Pokuty;
 • sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z Katechizmu;
 • systematycznie brać udział w spotkaniach grupowych wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Bierzmowania;
 • uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej (Wielki Post), Triduum Paschalnym, nabożeństwach majowych (maj);
 • odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach.

Młodzież i rodzice są świadomi, że konsekwencją zlekceważenia powyższych warunków może być wykluczenie z listy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

Sakrament Bierzmowania jeszcze ściślej wiąże nas z Kościołem, otrzymujemy szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani jesteśmy, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Świadkiem bierzmowania może zostać ten kto:

 • jest praktykującym katolikiem (regularnie uczestniczy w niedzielnej Mszy Świętej i sakramencie pokuty),
 • jest bierzmowany,
 • nie daje publicznego zgorszenia,
 • nie jest przeszkodzony np. rozwodem,
 • nie ma żadnych przeszkód, aby w sakramencie pokuty otrzymać rozgrzeszenie,
 • nie trwa w karach kościelnych.