13 grudnia 2012

Sakrament Chrztu Świętego

chrzest1Rodzice dziecka chcący sakramentu chrztu dla swojej pociechy zgłaszają się do kancelarii parafialnej na dwa tygodnie przed uroczystością chrztu świętego z następującymi dokumentami:

 • aktem małżeństwa;
 • aktem urodzenia dziecka;
 • danymi personalnymi rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer domu) oraz zaświadczeniami stwierdzającymi brak zastrzeżeń co do godności pełnienia funkcji rodzica chrzestnego (zaświadczenia dla tych którzy są spoza naszej parafii)

Chrzestnym może zostać ten kto:

 • jest praktykującym katolikiem (regularnie uczestniczy w niedzielnej Mszy Świętej i sakramencie pokuty),
 • ukończył szesnaście lat życia,
 • jest bierzmowany,
 • nie daje publicznego zgorszenia,
 • nie jest przeszkodzony np. rozwodem,
 • nie ma żadnych przeszkód, aby w sakramencie pokuty otrzymać rozgrzeszenie,
 • nie trwa w karach kościelnych.

W naszej parafii sakrament chrztu udzielany jest:

 • w ostatnią niedzielę miesiąca na mszy św. o godz. 11.30,
 • w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia) na mszy św. o godz. 11.30,
 • w Poniedziałek Wielkanocny na mszy św. o godz. 11.30.

Dla ważnej przyczyny można prosić o chrzest w inną niedzielę na mszy św. o godz. 11.30, a wyjątkowych sytuacjach w sobotę po wieczornej mszy św.