Sakrament Chrztu Świętego

chrzest1Rodzice dziecka chcący sakramentu chrztu dla swojej pociechy zgłaszają się do kancelarii parafialnej na dwa tygodnie przed uroczystością chrztu świętego z następującymi dokumentami:

  • aktem małżeństwa;
  • aktem urodzenia dziecka;
  • danymi personalnymi rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer domu) oraz zaświadczeniami stwierdzającymi brak zastrzeżeń co do godności pełnienia funkcji rodzica chrzestnego (zaświadczenia dla tych którzy są spoza naszej parafii)

Chrzestnym może zostać ten kto:

  • jest praktykującym katolikiem (regularnie uczestniczy w niedzielnej Mszy Świętej i sakramencie pokuty),
  • jest bierzmowany,
  • nie daje publicznego zgorszenia,
  • nie jest przeszkodzony np. rozwodem,
  • nie ma żadnych przeszkód, aby w sakramencie pokuty otrzymać rozgrzeszenie,
  • nie trwa w karach kościelnych.