Zarząd LSO

Ksiądz opiekun LSO: ks. Bartłomiej Kleszcz

Prezes:  Wojciech Smętek

Zastępca prezesa: Piotr Kasiniak

Ceremoniarz: Marek Kurańda, Sebastian Miśkowiec

Skarbnik: Jakub Luberda

Sekretarz: Tymoteusz Luberda, Jan Smółka

 

Animatorzy dla kandydatów i ministrantów: Marek Kurańda, Sebastian Miśkowiec

 

Zarząd został wybrany i zatwierdzony na walnym zebraniu LSO w Rabie Wyżnej dnia 19 stycznia 2017 roku.