24 lipca 2020

Cmentarz parafialny

Parafia św. Stanisława BM w Rabie Wyżnej zarządza dwoma cmentarzami: w Rabie Wyżnej i w Bielance. Obydwa cmentarze mają charakter wyznaniowy Kościoła Katolickiego i są przeznaczone do pochówku wiernych parafii oraz innych osób, które wyrażą wolę pochowania na jednym z nich z poszanowaniem ich charakteru. Kościół Katolicki pełni na nich swa misję i sprawuje kult publiczny w granicach wyznaczonych przez prawo kościelne, a potwierdzonych przez prawo powszechne, w szczególności przez Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską. Na cmentarzach przestrzegane jest prawo cmentarne obowiązujące w Polsce wyrażone w tekście ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2011 roku, nr 118 poz. 687, ze zmianami) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. nr.48 póz. 284).

W rozumieniu przepisów powierzchnię grzebalną stanowią miejsca przeznaczone na:

 • groby ziemne i murowane
 • katakumby i kolumbaria.

Groby ziemne powinny mieć następujące minimalne wymiary:

 • dziecięcy:

– dla dziecka do lat 6: długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,7 m;

 • pojedyncze:
  – dla osób powyżej 6 lat: długość 2,0 m, szerokość 1,0 m, głębokość 1,7 m;
 • podwójne:

– głębokość 2,5 m, długość 2,0 m, szerokość 1,8 m.

 Groby murowane powinny mieć następujące wymiary:

 • pojedyncze:
  – długość 2,2 m, szerokość 0,8 m, głębokość 0,8 m; grubość sklepienia 0,3 m;
 • podwójne:
  – trumny składane piętrowo: długość 2,2 m, szerokość 1,0 m, głębokość 2,0 m, grubość płyty oddzielającej trumny 0,06 m, grubość sklepienia 0,3 m;
  – trumny składane obok siebie (każda z nich ma osobną komorę o wymiarach): długość 2,2 m, szerokość 0,8 m, głębokość 0,8 m, mur oddzielający komory o grubości 0,06 m, grubość sklepienia 0,3 m.

Na cmentarzu w Rabie Wyżnej i w Bielance

Po konsultacji z radą parafialną w dniu 2 lutego 2020 r. od dnia 1 lipca 2020 roku wprowadza się następujące opłaty za miejsca na cmentarzach:

Opłaty za miejsce na cmentarzu w Rabie Wyżnej i w Bielance
obowiązuje od 01.07.2020    
Rodzaj grobu Okres Opłata
dziecięcy na lat 20 200,00 zł
pojedynczy na lat 20 400,00 zł
podwójny na lat 20 800,00 zł