Egzamin z Liturgiki – Kurs lektorski 2015/2016

Egzamin z Liturgiki rozpocznie wszystkie egzaminy. O godz. 9:00 ks. Andrzej przeprowadzi pisemny egzamin. Materiały do nauki zostały przekazane na zajęciach.