Egzamin z Dykcji – Kurs lektorski 2015/2016

Egzamin z dykcji zostanie przeprowadzony przez Panią Zofię Pietrzak. Do egzaminu należy przygotować dowolnie wybrany fragment z Pisma Świętego, którego lektura zajmie 3 minuty.

W najbliższą sobotę – 13 lutego 2016 roku – w Domu Parafialnym zostanie przeprowadzony egzamin. Szczegóły organizacyjne zostaną podane na Kursie Lektorskim.

Ks. Bartek