Egzamin z Biblistyki – Kurs lektorski 2015/2016

  1. Aby zostać dopuszczonym do egzaminu należy napisać charakterystykę dwóch postaci biblijnych – jednej ze Starego i jednej z Nowego Testamentu. Praca – w całości – nie może być krótsza niż jedna strona A4 i nie dłuższa nić dwie strony A4. Pracę należy przesłać na adres: b_kleszcz@op.pl do 12 lutego. W tytule e-maila proszę wpisać: „Praca z biblistyki – imię i nazwisko”. Formatowanie tekstu standardowe.
  2.  W celu pobrania materiału do egzaminu kliknij:  Materiały
  3. Na egzamin należy nauczyć się także skrótów biblijnych – sigli.

Życzę owocnej nauki – ks. Bartek