Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego – uwagi praktyczne

13 grudnia 2015 roku rozpoczęliśmy peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej Parafii. Inspiracją do tego wydarzenia stał się Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia otworzony przez Papieża Franciszka 8 grudnia 2015 roku. Poniżej umieszczamy uwagi praktyczne.

  • Rodzina, która w danym dniu przyjmuje obraz Jezusa Miłosiernego przychodzi do kościoła na mszę świętą o godz. 18.00, przed błogosławieństwem ksiądz zawierza tę rodzinę Miłosierdziu Bożemu;
  • Prosimy, aby do Mszy Świętej przygotować się przez spowiedź i całą Rodzina przyjąć Komunię św.
  • Po Mszy Świętej rodzina udaje się do domu w którym jest Obraz Jezusa Miłosiernego i następuje przekazanie, żegnający jako pierwsi całują obraz, potem w ten sam sposób postępują przyjmujący Obraz
  • Obraz stawiamy w mieszkaniu na godnym miejscu, najlepiej na stole wcześniej przygotowanym (biały obrus, zapalone świece, kwiaty), prosimy także aby było to raczej mieszkanie bez telewizora, aby każdy kto będzie chciał w dowolnym dla siebie czasie mógł pomodlić się przed wizerunkiem Jezusa Miłosiernego;
  • W dniu przyjęcia Obrazu, wszyscy domownicy gromadzą się o godz. 21.00 i wspólnie odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, ofiarując ją w intencji domowników, następnego dnia o godz. 15.00 pozostali domownicy (niektórzy pewnie będą w pracy) modlą się Koronką o pokój w rodzinie, w parafii i na świecie
  • godziny 19.00 oczekujemy Rodziny, która przyjdzie przyjąć Obraz Jezusa Miłosiernego
  • Obraz w jednym domu pozostaje od ok. 19.00 do godz. 19.00 dnia następnego;
  • Bardzo prosimy niczego nie zawieszać na Obrazie, wszelkie prośby i podziękowania wpisujemy do Kroniki peregrynacji, oprócz Kroniki do pomocy w modlitwie będą modlitewniki;
  • Koordynatorem peregrynacji na roli jest przedstawiciel Rady Parafialnej, gdy peregrynacja na roli dobiega końca jej koordynator zawiadamia na dwa dni wcześniej Księdza
  • Kierunek peregrynacji od Majątku w stronę Bielanki, obrazu nie przenosimy na Role znajdujące się poza rzeką, obraz wracając od Bielanki będzie peregrynował po drugiej stronie Raby Wyżnej