Peregrynacja Miniatur Symboli ŚDM w naszym Gimnazjum

W dniach od 23 do 26 listopada Młodzież modliła się przy  Miniaturach Symboli Światowych Dni Młodzieży w ramach ich Peregrynacji w naszej Parafii.

Księża Wikarzy na swoich lekcjach przybliżali młodzieży temat Światowych Dni Młodzieży. Każdy uczeń otrzymał Modlitwę za ŚDM.

Wierzymy, że wzmocni to wiarę w Młodych.