Dyspensa dla rolników w Rabie Wyżnej i Bielance

W odpowiedzi na usilną prośbę rolników ze względu na kapryśną pogodę w ostatnim czasie i realne zagrożenie utraty plonów na mocy kan. 1245 Kodeksu Prawa Kanonicznego proboszcz parafii w Rabie Wyżnej udziela wszystkim parafianom pracującym na roli dyspensy od obowiązku powstrzymania się od pracy w niedzielę 5 lipca 2020 r. Zachęca przy tym do pielęgnowania starego zwyczaju przerywania pracy na modlitwę Anioł Pański w południe. Dyspensa nie zwalnia z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej mszy św.