Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w piątek 1 maja 2020 r.

Pomimo udzielonej dyspensy na najbliższy piątek abp Marek Jędraszewski zachęca do podjęcia w tym dniu postu w intencji zachowania miejsc pracy dla Polaków, o ustanie epidemii oraz o potrzebny do wzrostu plonów deszcz.

Oznacza to, że kto w tym dniu nie będzie pościł, ten nie zgrzeszy, ale podejmując umartwienie będzie miał większą zasługę u Pana Boga. Podobnie rzecz ma się z dyspensą od udziału w niedzielnych mszach świętych w okresie epidemii. Dyspensa nie oznacza nakazu jedzenia mięsa w piątek ani zakazu chodzenia do kościoła, ale powoduje, że kto nie spełnia w tym wypadku przykazania kościelnego, nie popada w grzech.

Dyspensa jest wyjątkiem od reguły. Potwierdza ona pośrednio, że w normalnej sytuacji piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i udział w niedzielnej czy świątecznej mszy świętej są ważnymi praktykami życia chrześcijańskiego.