Liturgia Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku 2020

Obrzędy Triduum Paschalnego co roku gromadziły w kościele tłumy wiernych. Tym razem pamiątkę ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa oraz przeżywanie Męki Pańskiej wraz ze złożeniem Jezusa do grobu przyszło nam celebrować przy pustych ławkach. Nie jest to łatwe przeżycie.

W tym samym czasie wielu naszych parafian łączyło się duchowo z całym Kościołem  za pomocą radia, telewizji czy Internetu. Nic nie zastąpi jednak osobistego udziału w liturgii. Dla wszystkich tęskniących za naszą świątynią zamieszczamy kilka fotografii z tegorocznej Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej i Liturgii Męki Pańskiej.