OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Niedziela Męki Pańskiej (Palmowa) 5 kwietnia 2020 r.

 1. W Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką Środę całodzienną adorację przenosimy do kaplicy bocznej, gdzie w godz. 9.00-12.00 i 15.00-18.00 będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania oraz przyjęcia Komunii Św. Ilość osób równocześnie przebywających w kaplicy nie może przekraczać liczby 5. Folie w konfesjonale są wymieniane codziennie. Przystępujących do spowiedzi prosimy, aby podchodzili do konfesjonału na przemian raz z jednej, raz z drugiej strony spowiednika.

 2. W najbliższych dniach będziemy przeżywali Triduum Paschalne, czyli Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Z uwagi na panującą epidemię udział w liturgii tych dni dla większości wiernych będzie ograniczony do łączności duchowej. Wielką pomocą w tym jest korzystanie z transmisji nabożeństw w środkach masowego przekazu. Zachęcamy do codziennego praktykowania takich form pobożności jak akt żalu doskonałego i Komunia Św. duchowa.

  Refleksja nad tajemnicą komunii z Jezusem i Jego Kościołem
   Komunia Duchowa – skarb do odkrycia 3. Przebieg liturgii Triduum Sacrum w naszej parafii:
 • Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 z udziałem tylko osób posługujących. Po Mszy św. przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy i czuwanie do 24.00. Od godz. 20.00 do 23.00 można będzie skorzystać z okazji do spowiedzi św. Usilnie prosimy o przestrzeganie zarządzeń władz państwowych o ograniczeniu liczby zgromadzonych w kościele do 5 osób.

 • Wielki Piątek – pamiątka Męki i śmierci Pana Jezusa, obowiązuje post ścisły, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i zakaz udziału w zabawach. W tym dniu nie sprawuje się Mszy św. O godz. 7.00 do 18.00 trwać będziemy na adoracji Chrystusa w ciemnicy. W Wielki Piątek rozpoczyna się nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego. Liturgię Wielkiego Piątku zaczniemy o godz. 18.00. Uczestniczyć w niej będą tylko osoby posługujące. Po jej zakończeniu przeniesiemy Jezusa do kaplicy Grobu Bożego, gdzie adoracja będzie trwała aż do Wigilii Paschalnej. Od godz. 20.00 do 23.00 można będzie skorzystać z okazji do spowiedzi św. Usilnie prosimy o przestrzeganie zarządzeń władz państwowych o ograniczeniu liczby zgromadzonych w kościele do 5 osób.

 • Wielka Sobota – w tym roku nie będzie błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny. Zachęcamy wszystkie rodziny, aby wielkanocne śniadanie rozpoczęły od wspólnej modlitwy według wskazanego wzoru. Choć nie ma obowiązku zachowania w tym dniu wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, to ze względu na wyjątkowy charakter tego dnia zachęca się wiernych do powstrzymania się od jedzenia mięsa. Msza św. Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 19.00.

 • Wielka Niedziela – największe święto chrześcijaństwa; msze św. będą odprawione według porządku niedzielnego. Jeżeli do tego dnia nie ukażą się nowe zarządzenia władz państwowych lub kościelnych, to w każdej z nich będzie mogło uczestniczyć 50 osób łącznie z posługującymi.
 1. Gorąco zachęcamy wszystkich parafian do odmawiania codziennej Liturgii Godzin, czyli brewiarza. Wyrazem szczególnej łączności z liturgią sprawowaną na ołtarzach świata (także w naszym kościele parafialnym) byłoby wspólne lub indywidualne odmawianie jutrzni (czyli modlitwy porannej) i nieszporów (czyli modlitwy wieczornej). Odpowiednie teksty i sposób odmawiania można znaleźć na stronie internetowej brewiarz.pl.