Nowe regulacje udziału w nabożeństwach w dniach 25 marca – 11 kwietnia 2020 r.

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób.

W mszach św. mogą uczestniczyć jedynie te osoby, które zamówiły intencję i to w liczbie nie przekraczającej 5 osób. Osoby te prosimy o wejście przez zakrystię 10 min przed rozpoczęciem celebracji.

Pozostałych wiernych zachęcamy do modlitwy w domach oraz do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w przedsionku kościoła z zachowaniem ograniczenia ilości osób do pięciu jednocześnie.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

od poniedziałku do soboty 7.30-17.50

niedziela 12.15-17.50