Zbiórki LSO

Zbiórka 23.12.2019 – po roratach

(śpiewanie kolęd)

  1.Czas wyjścia:

Godzina rozpoczęcia – 30 min
Zawsze trzy dni wcześniej umawiać się z księdzem

2.kreda biała + kolorowa sakiewka
dzwoneczek
komża

3.Ministranci: wchodzą, śpiewają kolędę, modlitwa, wychodząc piszą na drzwiach, czekają na księdza

Piszemy: C+M+B 2020                                                                                                                                                                      Zbiórka 18.01.2020 o godz. 10.00 w Domu Parafialnym

1.Na zbiórkę:

-wymienić banknoty

 -opisać kopertę: rola, data, ministranci, kwota

-podział pieniędzy:

Dniówka kolędowa domów:

10-15 10 zł

16-25 20 zł

26-35 30 zł

36-70 40 zł

2.Podział pieniędzy:

-suma wszystkich pieniędzy – 10% (kasa ministrancka)

-wypłata dniówek

-ilość pieniędzy po opodatkowaniu dzielimy przez sumę punktów

-wypłata iloczynu uzyskanych punktów i ilorazu (tego co pod trzecią kreską)

3.Wybory:

prezes

skarbnik

sekretarz