Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Na prośbę parafian organizujemy pielgrzymkę do Ziemi Świętej.

Termin: 17-24 kwietnia 2020 r.

Cena: 1580 zł + 450 USD

Przyjmujemy zgłoszenia osób zainteresowanych. Gdy uzbiera się grupa ponad 20 osób, zorganizowane zostanie spotkanie, na którym ustalone będą szczegóły i przyjmowane będą formalne zapisy. O spotkaniu informować będziemy osoby, które wcześniej się zgłoszą.

Program: Ziemia Święta cz.1 Ziemia Święta cz.2