Kanoniczne objęcie parafii

Zgodnie z dekretem księdza arcybiskupa metropolity krakowskiego Marka Jędraszewskiego nowym proboszczem parafii pw. św. Stanisława BM w Rabie Wyżnej od 1 lipca został ksiądz Dariusz Ostrowski. W niedzielę 7 lipca na sumie w obecności księdza dziekana Dariusza Paculi, dokonał się akt kanonicznego objęcia parafii. Obejmujący urząd proboszcz w kazaniu na wszystkich mszach wspominał swych wielkich poprzedników począwszy od ks. Adama Oczkowskiego a na księdzu prałacie Antonim Zuziaku kończąc. Wyraził nadzieję, że postara się godnie kontynuować ich dziedzictwo.

W czasie uroczystej sumy po wprowadzeniu przez ks. dziekana, nastąpiło przywitanie przez przedstawicieli rady parafialnej oraz pana Adama Sawinę, który wręczył nowemu i poprzedniemu proboszczowi pierwszy tom monografii o Rabie Wyżnej. Słowo do nowego proboszcza skierował także ustępujący z urzędu ks. Antoni Zuziak. Zgodnie z przyjętymi kanonami obejmujący parafię proboszcz musi osobiście złożyć wyznanie wiary wobec obecnego Ludu Bożego, wyrażając swoją zgodność z nauczaniem Kościoła Katolickiego. Po Komunii ks. Dariusz Ostrowski wypowiedział także przysięgę wierności na świętą Ewangelię. Dokument ten został podpisany przez samego proboszcza oraz dziekana naszego dekanatu. Tymże aktem dopełniono kanonicznego objęcia parafii. Po Mszy św. wierni mieli okazję uczcić relikwie św. Stanisława BM.

Ksiądz proboszcz Dariusz Ostrowski świętuje w tym roku srebrny jubileusz święceń, dlatego też po Mszach św. ministranci rozdawali pamiątkowe obrazki.

Sam proboszcz mówi o sobie tak:

Urodziłem się w Chrzanowie. Ochrzczony zostałem w parafii św. Mikołaja, ale od trzeciego do dziewiętnastego roku życia należałem do parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Chrzanowie na Rospontowej. W 1988 wstąpiłem do seminarium krakowskiego i po sześciu latach otrzymałem święcenia kapłańskie z rąk kard. Franciszka Macharskiego. Pracowałem w następujących parafiach:

Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie Mistrzejowicach (1994-1997),
Najświętszej Rodziny w Krakowie Nowym Bieżanowie (1997-2000),
Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowym Targu (2000-2007),
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Dobczycach (2007-2011),
Św. Judy Tadeusza w Krakowie Czyżynach (2011-2012),
Św. Marcina w Krempachach (2012-2019).

Ciąg dalszy zaczął się tworzyć…

NOWEMU PROBOSZCZOWI ŻYCZYMY WIELU ŁASK BOŻYCH I BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
W PRACY DUSZPASTERSKIEJ I CODZIENNYM ŻYCIU