Nowi ceremoniarze parafialni

Po trwającym kilka miesięcy kursie przyszedł wreszcie wyczekiwany dzień – wigilia uroczystości Trójcy Przenajświętszej – 15 czerwca. W tym dniu w Krakowskim Seminarium Duchownym od rana trwały modlitwy i konferencje dla grupy 79 przyszłych ceremoniarzy parafialnych, wśród nich trzech lektorów z naszej parafii: Sebastiana Gmiterka oraz Marka i Kamila Kurańdów.

Po południu w seminaryjnej kaplicy podczas I nieszporów młodzi lektorzy składali na ręce duszpasterza służby liturgicznej w naszej diecezji – ks. Ryszarda Kilanowicza – swoje prośby do metropolity o przyjęcie do grona ceremoniarzy parafialnych. Po modlitwie udali się na Wawel, do katedry, gdzie o godz. 17.30 uroczystą Mszę Świętą celebrował JE ks. bp Janusz Mastalski w koncelebrze licznych księży, naszych duszpasterzy i proboszczów. W homilii biskup Janusz powiedział, że  posługa ceremoniarza powinna być widoczna dla  domowników, członków rodziny. Wspomniał, że ceremoniarze mają być wzorem i gdy słyszą o problemach w Kościele, ich wyborem powinna być modlitwa i walka o dobro, a nie ucieczka. Zadaniem jest przywracanie jedności, a nie inicjowanie podziałów. Później biskup Janusz nałożył każdemu z kandydatów krzyż ceremoniarza parafialnego.