Liturgia Męki Pańskiej 2019

Liturgia Wielkiego Piątku skupia się wokół tajemnicy krzyża. Tajemnicy cierpienia i nadziei. W liturgii Słowa odczytujemy mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa wg św. Jana. Adorujemy krzyż Zbawiciela i posilamy się Jego Ciałem, które jest pokarmem na drogę do wieczności. W kazaniu ks. Leszek nawiązał od wydarzeń minionego tygodnia – pożaru katedry w Paryżu ukazując, że cierpienie Europy może nieść także nadzieję na lepsze jutro.

Po zakończeniu liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do grobu, gdzie przez całą noc i dzień trwała adoracja. Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali rozważania na te czas. Strażakom z OSP w Rabie Wyżnej i Bielance wyrażamy wdzięczność za pełnienie honorowej warty przy Grobie Pańskim.