Msza Wieczerzy Pańskiej – nowi ministranci 2019

W Wielki Czwartek wieczorem Kościół sprawuje Eucharystię na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, jaka Chrystus spożył z apostołami w noc przed swoją męką. W czasie tej liturgii wspominamy ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa, o czym w wygłoszonym kazaniu przypomniał nam ks. prof. Władysław Zuziak. Na początku Eucharystii przedstawiciele grup parafialnych złożyli życzenia kapłanom z okazji ich święta.

Tradycją rabiańskiej parafii jest przyjęcie do grona Liturgicznej Służby Ołtarza nowych ministrantów. W tym roku grono kandydatów, którzy zdali egzaminy i zostali dopuszczeni do służby ołtarza było wyjątkowo liczne. Parafia cieszy się obecnością 14 nowych ministrantów, w tym trzech z Bielanki. Nowi ministranci to: Dominik Antolec, Jakub Chmielarczyk, Kamil Czyszczoń, Julian Fiedor, Gracjan Grabowski, Alan Haras, Kamil Koszarek, Wojciech Kroczka, Mikołaj Łach, Michał Machaj, Jan Pałasz, Jakub Raczak, Jakub Szczepaniak i Kacper Zembura.

Po zakończonej liturgii adoracja Pana Jezusa w ciemnicy trwała do 23.00.