Niedzielny konkurs palm

Szósta niedziela wielkiego postu popularnie nazywana jest Niedzielą Palmowa. W tym dniu wspominamy tryumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Tłumy zgromadzone przy drodze witały Mesjasza wołając: „Hosanna synowi Dawidowemu!” i kładły swe płaszcze i zielone gałązki (oliwne i palmowe) przed jadącym na osiołku Zbawicielu. W wielu parafiach, również w naszej zachowany jest zwyczaj procesji palmowej (na sumie), aby przybliżyć wydarzenia, jakie rozpoczynają Wielki Tydzień.

W czasie Mszy św. czyta się jeden z trzech opisów Męki Chrystusa (wg. św. Mateusza, Marka lub Łukasza – w zależności od roku liturgicznego). Przypomnienie tych ważnych wydarzeń zbawczych jeszcze mocniej wprowadza nas w tematykę zbliżających się świąt Paschalnych.

Tradycyjnie po Mszach św. w Bielance i W Rabie (po sumie) odbyły się konkursy palm. Kryteria były różne, wysokość, samodzielność pracy, kompozycja, a nie rzadko także nagły zachwyt (oświecenie Ducha Świętego) jednego z członków jury. Gratulujemy wszystkim pomysłowości i wytrwałości w tworzeniu wielkanocnych palm. Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do sponsorowania nagród.