Nabożeństwa wielkopostne

W naszej parafii odprawiamy tradycyjne nabożeństwa wielkopostne.
W Rabie Wyżnej Droga Krzyżowa w piątki o 17.15 oraz w niedzielę po sumie. Gorzkie żale w niedzielę o 17.00.
W Bielance Droga Krzyżowa w piątki o 16.00. Gorzkie żale w niedzielę o 16.00.

Za pobożny udział w Gorzkich Żalach lub Drodze Krzyżowej można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, tzn. spowiedź sakramentalna (lub trwanie w łasce uświęcającej), przyjęcie Komunii eucharystycznej, modlitwa w intencjach Ojca św., wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.
Jedna spowiedź sakramentalna wystarcza do zyskania wielu odpustów. Jedna Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Św. wymagana jest do zyskania każdego odpustu z osobna. Wypada, aby przyjąć Komunię św. i pomodlić się w intencjach Ojca św. w dniu, gdy wykonuje się czyn przepisany do zyskania odpustu (np. udział w Gorzkich Żalach czy Drodze Krzyżowej).